UOB 135_okladka

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017

Podstawą prowadzenia działalności przez instytucje kultury jest majątek. W jego skład wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek trwały w formie środków trwałych. Sprawdźmy, jak je poprawnie ujmować, wyceniać, aktualizować i jakie wobec nich stosować stawki amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakresie zdecydowanie bardziej rygorystyczne w porównaniu z międzynarodowym. Największym problemem spotykanym w praktyce są kwestie ich wyceny, mierzalności, porównania. Sprawdźmy, jakie obowiązują w tym zakresie polskie i międzynarodowe uregulowania.

UOB 115 okladka

Rozliczenie podatkowe za 2016 rok. Terminy, formularze, obowiązki płatnika

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Dlatego warto usystematyzować swoją wiedzę i sprawdzić krok po kroku, jak wypełnić poszczególne części formularzy podatkowych. Jeśli nie zdążymy złożyć formularzy w terminie, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej, ale także jesteśmy narażeni na sankcje karne skarbowe. Sprawdź, jakie zmiany obowiązują w rozliczaniu podatków od wynagrodzeń w 2016 roku. Przekonaj się, jak rozliczyć z podatku swoich pracowników i współpracowników i w jakich terminach wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa.

uob 136

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

W 2017 roku wzrośnie kwota wolna od potrąceń komorniczych z zasiłków. Będzie to dotyczyć także zbiegu egzekucji komorniczych. Poznaj także inne zmiany w dokonywaniu potrąceń i nowe wskaźniki. Z książki "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017" dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r. Z książki dowiesz się: co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego, jak potrącać alimenty, jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej, jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia, jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

uob 118 - dobra-1str

Jak skutecznie chronić dane osobowe w instytucjach kultury. Zmiany w przepisach, odpowiedzi na pytania

Dzięki tej książce dyrektor instytucji kultury będzie mógł sprawdzić we własnym zakresie raz do roku, czy prowadzona przez niego polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z przepisami. Dzięki temu uniknie dotkliwych kar nakładanych w czasie kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Znajdź odpowiedzi na kilkadziesiąt ważnych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w instytucjach kultury. Na przykład na te, jak uniknąć oszustów, którzy twierdzą, że  certyfikują z ochrony danych osobowych, zwłaszcza z ramienia GIODO. A chronić trzeba wiele różnych danych osobowych - w zależności, czy mówimy o bibliotece, domu kultury czy teatrze.

zasilki_2017_uob0139_wiedza_i_praktyka

Zasiłki 2017. Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w razie choroby i macierzyństwa.

uob 132-b5 ok

Wynagrodzenie minimalne 2017. Zmiany w składkach i świadczeniach, minimalna stawka godzinowa dla zleceń

Dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie 2 zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej o 150 zł oznacza wyższe składki i świadczenia pracownicze. Zmieni się także rozliczanie zleceń. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące płacy minimalnej w 2017 roku.

uob 117

Uniknij mandatu PIP w czasie kontroli. Sprawdź, co może skontrolować PIP i co na to SN

W książce sprawdzisz, jak pracodawca powinien sobie radzić, gdy PIP przychodzi na kontrolę. Przekonasz się także, jak skorzystać w czasie kontroli z orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

uob 113- 1 str

Składki 2017. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Poznaj zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. oraz zmiany w ozusowaniu osób oddelegowanych za granicę. Przekonaj się, jak rozliczać wszystkie składki w 2017 roku. Wzrost płacy minimalnej oznacza na przełomie roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych. W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi.

uob_138

Druki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15).

uob 119 1 str

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 r. w instytucjach kultury

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bowiem istotnie na uprawnienia oraz obowiązki państwowych i samorządowych instytucje kultury (m.in. bibliotek, domów i ośrodków kultury, muzeów, filharmonii, teatrów, oper, kin). W sposób obszerny oraz w zasadzie największy od lat zmieniły bowiem reguły przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.