UOB 82 okładka

Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania

Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy.

UOB 64 okladka

Fundusze unijne dla instytucji kultury 2016

W latach 2014–2020 Unia Europejska po raz kolejny uwzględnia w swoich priorytetach również działania instytucji kultury. Jest sporo pieniędzy, które można pozyskać. Sprawdź, jak napisać wniosek o dofinansowanie swojej instytucji krok po kroku. Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego warto korzystać ze środków, które oferuje Unia Europejska. Skorzystaj z praktycznych wskazówek, jak zdobyć pieniądze i zapewnić rozwój swojej instytucji kultury.