WYDANIE ONLINE

Instytucje kultury często prowadzą działalność zarówno zwolnioną z VAT, jak i opodatkowaną tym podatkiem. Wiele instytucji kultury prowadzi sprzedaż przez Internet, zwłaszcza wydawnictw książkowych. W księgach rachunkowych oprócz przychodów ze sprzedaży trzeba także zaksięgować koszty wysyłki oraz VAT. Dowiedz się, w jaki sposób wprowadzić do ksiąg prawidłowe zapisy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy ośrodkiem kultury i zamierzamy dokonać zakupu pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, pomoce edukacyjne, gry) na różne zajęcia prowadzone z dziećmi. Jak opisywać poszczególne pomoce? Za pomocą ich dokładnych parametrów (m.in. podając ich konkretnych producentów), czy wskazując raczej na cel edukacyjny, jakiemu mają służyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu określenia preproporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy VAT. Co należy rozumieć pod pojęciem obrotu (przychodu) z działalności innej niż działalność gospodarcza, otrzymanego na sfinansowanie działalności innej niż działalność gospodarcza? Stowarzyszenie otrzymuje przychody, które nie generują opodatkowania VAT, np. składki członkowskie, dotacje, darowizny, dywidendy, odszkodowania, odsetki itp. przychody bilansowe, jednak trudno powiedzieć, aby nie były te środki wykorzystywane na finansowanie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Czy w związku z tym w mianowniku preproporcji należy ująć wszystkie przychody bilansowe? Czy może należałoby uwzględnić tylko składki członkowskie? A może preproporcja nie będzie miała zastosowania? Podsumowując, nie potrafimy określić przychodów z działalności innej niż gospodarcza (z działalności poza zakresem VAT) otrzymanych na sfinansowanie działalności nieobjętej tym podatkiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasze wątpliwości dotyczą ulepszenia środka trwałego a właściwie zwiększenie jego wartości poprzez zakup części peryferyjnych. Do środka trwałego – sceny mobilnej o wartości 120.000,00 zł zakupionej w 2015 roku, dokupiono w styczniu 2016 roku zestaw skrzydeł dźwiękowych za 6.500,00 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość środka trwałego – sceny mobilnej. W kwietniu 2016 roku dokonano kolejnych zakupów: 12.04.16 roku – dokonano zakupu za 1.600,00 zł. Dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonano zakupu za 1.000,00 zł i 29 kwietnia 2016 r. dokonano zakupu za 700,00 zł. Łącznie zakupiona w miesiącu kwietniu za 3.300,00 zł. Czy o tę kwotę należy ponownie zwiększyć wartość środka trwałego – sceny mobilnej, czy nie trzeba zwiększać wartości z tej racji iż, każdy z tych wydatków nie przekroczył kwoty 3.500 zł? Czy suma limitu 3.500 zł w ciągu roku podatkowego (która w tym przypadku została przekroczona już w styczniu 2016 roku z racji 6.600 zł) dotyczy ulepszenia z tytułu zakupu części składowych i peryferyjnych czy dotyczy tylko ulepszeń z innych tytułów(np. rozbudowa budynku)?. Czy zatem wartość środka trwałego zwiększają tylko części peryferyjne o jednostkowej wartości powyżej 3.500 zł czy też każda część o wartości poniżej 3.500 zł jeśli w ciągu roku przekroczono już limit 3.500 zł?

czytaj więcej »

Instytucja kultury otrzymując dotacje podmiotową najczęściej nie wydatkuje jej od razu w całości. Czy może zatem środki ulokować na lokacie overnigt? A jeśli tak, to czy uzyskane odsetki zwiększą przychody własne instytucji kultury?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucje kultury często organizują imprezy kulturalne poza swoją siedzibą (tzw. imprezy plenerowe). Podczas takich imprez wynajmują powierzchnię na stoiska reklamowe. Czasami także oferują usługi gastronomiczne (np. poczęstunek dla orkiestry reprezentującej instytucje kultury podczas imprezy). W jakie koszty zaksięgować usługę gastronomiczną? Jak zaksięgować przychód z wynajmu powierzchni na stoisko reklamowe oraz organizacji imprezy promocyjnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy traktować jako strukturalne?

czytaj więcej »

Wiele instytucji kultury, aby zrealizować planowane przedsięwzięcia, musi zdobyć sponsora. Instytucja kultury może od sponsora otrzymać wsparcie pieniężne lub rzeczowe. Aby pozyskać sponsora, warto wiedzieć, co powinna zawierać oferta sponsorska i w jaki sposób środki otrzymane od sponsora ująć w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury wykupiła wydłużenie gwarancji na samochód osobowy w leasingu i otrzymała fakturę od firmy tym się zajmującej o treści: „koszt wydłużenia gwarancji na drugi i trzeci rok w pełnym zakresie z limitem przebiegu 300 tys. km dla pojazdu ....”. Czy zaksięgować powyższy koszt w miesiącu otrzymania faktury, czy rozliczać ją w czasie – chociaż jest tu problem tego rodzaju, że w fakturze podano limit, który nie wiadomo kiedy zostanie przekroczony?

czytaj więcej »

Pytanie: Na działalność bieżącą, w tym premiery, teatr otrzymuje dotację podmiotową. Natomiast na wydatki majątkowe otrzymuje osobne dotacje. Na podstawie umowy o dzieło teatr nabył prawa autorskie do spektaklu, które zaliczył do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje ze względu na wartość 35.000 zł. Czy w związku z tym można ten wydatek na prawa autorskie opłacić z dotacji na wydatki bieżące? Czy można księgować takie wynagrodzenie na kontach zespołu 0?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy w bibliotece usługi ksero dla osób fizycznych. Czy sprzedaż musimy rejestrować za pomocą kasy, czy zrobić ogólną wpłatę np. na KP? Taka sama sytuacja występuje przy wpłacie za zajęcia z instruktorem.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką fakturę powinna wystawić dla miasta samorządowa instytucja kultury za usługi związane z organizacją festiwalu? Czy należy wystawić fakturę VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury, prowadzącą sprzedaż mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną). Dyrektor naszej instytucji pojechał w delegację na zaproszenie uczelni wyższej. Uczelnia miała pokryć koszty podróży (biletów PKP i LOT). Nie wiedząc o tym, opłaciliśmy faktury od przewoźników. Uczelnia zwróci nam jednak poniesione koszty na podstawie odpowiedniego dokumentu. Jaki dokument wystawić uczelni – fakturę VAT, czy notę obciążeniową?

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie kulturalne chce od III kwartału 2016 roku zapewnić wsparcie pracownikom posiadającym dzieci w zakresie dostępu do żłobka lub przedszkola. Czy dofinansowanie do tego wydatku różni się od jego zakupu bezpośrednio od podmiotu prowadzącego żłobek lub przedszkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Fundacja mająca w statucie wpisane cele propagowania kultury realizuje produkcję filmu dokumentalnego promującego polską kulturę. Film m.in. prezentuje kulisy pracy polskich teatrów oraz prób przed premierami. Centrum kultury zastanawia się nad współrealizacją tego projektu. Czy ewentualne zaangażowanie środków finansowych (około 8000 zł), pracowników (inżynier dźwięku) oraz sprzętu (kamery, sala do montażu, komputery z oprogramowaniem) może spowodować naruszenie prawa do zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

czytaj więcej »

wiper-pixel