WYDANIE ONLINE

Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do ministra finansów tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Informacje w formie JPK odpowiadają danym wymaganym dla ewidencji VAT.

czytaj więcej »

Instytucje kultury w celu dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, muszą wykonać również wiele obowiązków. Wiążą się one nie tylko ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, ale także z jego zatwierdzeniem i udostępnieniem.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych w sposób obszerny i największy od lat zmienia reguły przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Większość z nich wpływa także na uprawnienia i obowiązki instytucji kultury.

czytaj więcej »

Szacowanie wartości zamówienia to jedna z podstawowych czynności decydujących o prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Tymczasem brak szczegółowych regulacji ustawowych w tym zakresie instytucjom kultury przy jej dokonywaniu sprawia wiele problemów. Oto wskazówki naszego eksperta, z których warto skorzystać.

czytaj więcej »

Obecnie muzea państwowe i muzea samorządowe mogą nałożyć opłaty, jeśli udostępniają lub przekazują informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym. Opłaty te uiszczają użytkownicy tych informacji, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Centrum kultury organizuje konferencję poświęconą Internetowi jako nośnikowi kultury. Na konferencji pojawi się około 40 osób. Centrum kultury pozyskało od sponsora środki na sfinansowanie zwrotu kosztu uczestnictwa tym osobom. Chodzi o koszty dojazdu oraz przejazdu, koszty noclegów oraz koszty opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji. Po złożeniu wniosku uczestnik konferencji otrzyma zwrot tych wydatków. Czy centrum kultury musi pobrać zaliczkę na PIT od wypłacanych kwot? Uczestnicy konferencji nie są pracownikami centrum kultury.

czytaj więcej »

Teatr może kupić od autora będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej prawa autorskie do korzystania ze scenariusza na okres powyżej roku. Sprawdźmy, w jaki sposób ustalić wartość praw autorskich i jak długo je amortyzować.

czytaj więcej »

Dozwolony użytek dotyczy każdego utworu, również materiałów takich jak amatorskie rysunki, prywatne zdjęcia czy treści umieszczone przez inne osoby na ich stronach internetowych. Z dozwolonego użytku można korzystać tylko i wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwala prawo autorskie.

czytaj więcej »

wiper-pixel