Dlaczego podstawą rozliczenia między instytucją kultury a szkołą w przypadku VAT powinna być umowa

Pytanie:

Poprzez umowę użyczenia otrzymaliśmy z gminy budynek świetlicy wiejskiej. Pomieszczenia tego budynku są również wykorzystywane przez szkołę. Wszystkie koszty utrzymania tego budynku obciążają nasz skromny budżet. Od części kosztów nie odliczano w ogóle VAT, a od części odliczano poprzez prewspółczynik. We wrześniu podpisano ze szkołą porozumienie, na podstawie którego będziemy refakturować na szkołę koszty eksploatacji budynku, z tym że na wszystkie koszty przed dniem podpisania porozumienia będzie wystawiona jedna faktura na łączną kwotę z miesięcznym terminem płatności. W związku z tym, że nie odliczaliśmy VAT lub tylko częściowo przez prewspółczynnik, a całość należnego podatku VAT musimy zwrócić jesteśmy przy tej jednej fakturze stratni o VAT, którego nie odliczyliśmy a który musimy odprowadzić, to tak jakbyśmy musieliśmy zapłacić VAT podwójnie. Od momentu podpisania porozumienia „sprzedajemy” usługi poprzez refakturę, czyli naliczam VAT i odliczam w pełnej wysokości? Jak mam zaksięgować refakturę? Czy mam zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne, czy mogę pomniejszyć koszty zaksięgowane na kontach rodzajowych, bo jak by nie było to jest refundacja poniesionych kosztów?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Rozliczenia księgowe w kulturze
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Rozliczenia księgowe w kulturze

ZOBACZ OFERTĘ