Jak zaksięgować sprzedaż dzieł sztuki w galerii 

Pytanie:

Jesteśmy galerią miejską. Podpisaliśmy umowę z uczelnią na sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu na staże dla studentów finansowane z funduszy unijnych. Za każdego uczestnika Galeria na podstawie wystawionej noty księgowej otrzymuje kwotę 389,00 zł miesięcznie tytułem wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Czy poniższe księgowanie jest prawidłowe.

1. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna stażysty:

  • 431/231 – 325,39 – wynagrodzenie brutto,
  • 231/229 – 44,61 – składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracownika,
  • 231/229 – 25,27 – składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) pracownik,
  • 231/225 – 29,00 – zaliczka na podatek pracownika,
  • 231/131 – 226,51 – kwota przelewu na konto pracownika,
  • 440/229 – 55,64 – składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacone przez zakład pracy,
  • 440/229 – 7,97 – składka na Fundusz Pracy.

2. Wystawiona nota księgowa na kwotę 389,00 zł:

202/431 – 325,39,

202/440 – 63,61.

Czy ewentualnie zamiast konta zespołu 4 można użyć konta 640- rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Rozliczenia księgowe w kulturze
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Rozliczenia księgowe w kulturze

ZOBACZ OFERTĘ